PDA

Zobacz pełną wersję : Rzuć wyzwanie – podejmij wyzwanie (wątek otwarty)cckk
11.08.15, 12:05
Reguły gry

1. Gra „Rzuć wyzwanie – podejmij wyzwanie” polega na tym, że ktoś rzuca wyzwanie, podając temat, który inni mogą realizować, jeżeli zechcą, a inni podejmują wyzwanie, zamieszczając swe zdjęcia lub cykle zdjęć, które ich zdaniem podpadają pod ten temat. Jedna tura trwa trzy dni, czyli 72 godziny, licząc od momentu zamieszczenia tematu (rzucenia wyzwania). Po upływie tego czasu ten, kto rzucił wyzwanie, podsumowuje turę, oceniając czyja praca jest jego zdaniem najlepsza i uzasadniając to pokrótce. Zamiast jednego zdjęcia można wyróżnić dwie lub trzy najlepsze prace. Po ocenie może zacząć się nowa tura. Gdyby wyzywający ociągał się z oceną dłużej niż 24 godziny, można zacząć kolejną turę bez formalnego zamknięcia poprzedniej (bez oceny). W takim wypadku wyzywający z poprzedniej tury może zamieścić swą ocenę w trakcie trwania tej następnej tury. Jeżeli ktoś zamieści tu zdjęcie po upływie 72 godzin od wyzwania, ale przed zamieszczeniem oceny przez wyzywającego, wyzywający może uwzględnić takie zdjęcie w swej ocenie lub nie, wedle własnego uznania. Jeżeli po upływie 72 godzin od rzucenia wyzwania nikt go nie podejmie, uznaje się, że dana tura zakończyła się bez żadnych rezultatów i tym samym może zacząć się następna.

Wyzywający ma wskazać jedną, dwie lub trzy najlepsze prace i uzasadnić swój wybór. Zatem: jego ocena będzie zawsze albo pozytywna, albo żadna, gdyby uznał on, że żadna praca nie spełniła wymagań wyzwania. Innymi słowy: wyzywający nie krytykuje prac, które nie przypadły mu do gustu. Albo ocenia jakąś pozytywnie, albo informuje, że żadna praca nie zakwalifikowała się jego zdaniem do pozytywnej oceny – bez dalszych uzasadnień.

Jeżeli jakieś wyzwanie nie zostało przez nikogo podjęte, czyli tura zakończyła się bez rezultatów, to to samo wyzwanie może zostać powtórzone w przyszłości, ale nie wcześniej niż po upływie dziesięciu tur od tury, która się nie udała.

2. Osoba, która rzuciła wyzwanie, nie może brać udziału w danej turze, czyli nie może realizować zaproponowanego przez siebie tematu, a precyzyjniej rzecz ujmując, może go sobie realizować, ale nie może zamieścić tu zdjęcia na zaproponowany przez siebie temat. Jeżeli mimo wszystko bardzo chce zamieścić takie zdjęcie na łamach forum, może to zrobić we wspomnianym niżej wątku z dyskusją.

Wyzywający nie może wstawiać tu swych prac podczas zainicjowanej przez siebie tury, bo mógłby on dobrać temat do własnego zdjęcia, które uważa za dobre, a które w istocie może być świetne lub beznadziejne, następnie rzuciłby ten temat, później wstawił to zdjęcie, a na koniec sam siebie wyróżnił. W efekcie: grałby sam ze sobą.

3. Ta sama osoba nie może rzucać wyzwań kilka razy z rzędu. Rozsądny odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi wyzwaniami rzuconymi przez tę samą osobę to minimum trzy tury zainicjowane przez inne osoby, nie należy jednak zawłaszczać wątku dla siebie, rzucając ponowne wyzwania tak często, jak tylko pozwala na to niniejszy regulamin. Dajmy szansę na równoprawny udział w grze innym.

4. Kolejnych wyzywających uprasza się o kontynuowanie numeracji wyzwań.

5. Podejmujący wyzwanie może, jeżeli chce, określić miejsce zrobienia zamieszczanego zdjęcia lub cyklu zdjęć, podać datę ich sporządzenia, określić aparat (i ewentualnie film), z którego korzystał, oraz opatrzyć fotografię krótkim opisem. Zamieszczanym zdjęciom nie należy nadawać tytułów innych niż określone w temacie (wyzwaniu).

6. Może się zdarzyć, że po zakończeniu jakiejś tury dwie lub więcej osób rzucą swe wyzwania jednocześnie i pojawią się one tutaj jako dwa lub więcej kolejnych wpisów. W takiej sytuacji wyzwania te będziemy realizowali po kolei, tak jak zarejestrował je silnik forum, a na odpowiedź na każde kolejne wyzwanie będziemy mieli regulaminowe 72 godziny. Kolejni wyzywający powinni w takim przypadku skorygować numery swych wyzwań. Nie należy jednak rzucać wyzwań na zapas. Nowe wyzwanie może się tu pojawić dopiero po formalnym lub nieformalnym zamknięciu poprzedniej tury, czyli po ocenie lub po upływie 96 godzin od rzucenia wyzwania (72 godziny na realizację wyzwania plus 24 godziny na ocenę).

7. Nie kwestionujemy tutaj decyzji autorów zdjęć. Uznali oni, że ich zdjęcia podpadają pod dany temat, a my nie komentujemy ich decyzji. Oceniający może co najwyżej nie wyróżnić zdjęcia, co do którego ma zastrzeżenia. Jeśli czujemy, że mimo wszystko musimy zakwestionować jakieś zdjęcie, robimy to w wątku z dyskusją.

8. Zdjęcia zgłoszone w danej turze może oceniać tylko ten, kto ją zainicjował. Nie kwestionujemy tu jego ocen. W razie takiej konieczności możemy to zrobić w wątku z dyskusją.

9. Jeżeli ktoś zamieszcza tu zdjęcie lub wpis, które w sposób oczywisty zamiast określać, realizować lub oceniać temat mają na celu wypaczać ten wątek, każdy może zgłosić jego wpis do usunięcia.

10. W niniejszym wątku mają prawo pojawić się trzy rodzaje wpisów: 1) wyzwania z tematem obowiązującym w danej turze, 2) wpisy ze zdjęciami i ewentualnie dodatkowymi informacjami oraz 3) oceny podsumowujące daną turę. Wyzwanie i ocenę zamieszcza ta sama osoba. Zdjęcia zamieszczają inni. Każdy wpis, który nie podpada pod jedną spośród tych kategorii, będzie zgłaszany bądź do usunięcia (jeżeli wypacza wątek) bądź do przesunięcia do wątku z dyskusją (jeśli jest merytoryczny). Dla celów ewentualnej dyskusji kwestii związanych z tym wątkiem w dziale „Fotograficzny HydePark” został założony wątek „Rzuć wyzwanie – podejmij wyzwanie (dyskusja) (https://forum.olympusclub.pl/threads/99927-Rzuć-wyzwanie-–-podejmij-wyzwanie-(dyskusja)?p=1209644#post1209644)”.Niniejszym inicjuję pierwszą turę, rzucając moje wyzwanie...

1. Nic.

CzaRmaX
14.08.15, 00:12
1. Nic.

Nic na mnie nie pasuje :)

https://forum.olympusclub.pl/attachment.php?attachmentid=154809&d=1439507522

cckk
14.08.15, 12:36
1. Nic (podsumowanie).

Minęły trzy dni (72 godziny) od rzucenia pierwszego wyzwania i w pierwszej turze gry „Rzuć wyzwanie – podejmij wyzwanie” wziął udział jedynie CzaRmaX (https://forum.olympusclub.pl/members/15620-CzaRmaX). Jak sądzę, nie będzie więc wielką niespodzianką, że tym samym jest on niekwestionowanym zwycięzcą tej tury. Ułatwia mi to zadanie, bo nie jestem zmuszony podawać żadnych innych uzasadnień mojej oceny.

Różne powody mogły wpłynąć na to, że nie było innych zgłoszeń. Prawdopodobnie inni potencjalni uczestnicy tej gry albo byli zbyt zajęci dyskusjami w innych wątkach, albo byli nazbyt zniesmaczeni dyskusjami z tych wątków. Temat „Nic” stanowi, rzecz jasna, spore wyzwanie fotograficzne. Mogło więc też być tak, że nikt nie wymyślił niczego, które mógłby sfotografować i zamieścić swoje zdjęcie w tym wątku.

Tym samym możemy przystąpić do drugiej tury. Zgodnie z regułami gry, kolejne wyzwanie może rzucić ktokolwiek poza mną.Przypominam, że ewentualną dyskusję dotyczącą zamieszczonego zdjęcia i mojego podsumowania pierwszej tury prowadzimy w wątku „Rzuć wyzwanie – podejmij wyzwanie (dyskusja) (https://forum.olympusclub.pl/threads/99927-Rzuć-wyzwanie-–-podejmij-wyzwanie-(dyskusja)?highlight=)”.